trochę historii

Sanok to miasto powiatowe w województwie podkarpackim, położone w dolinie Sanu.
Sanok został założony około X/XI wieku. Już w połowie XII wieku był to gród obronny i ważny ośrodek administracyjny. Najstarsza pisemna wzmianka o Sanoku pochodzi z czasów, gdy ziemia ta należała do książąt ruskich. W roku 1339 książę ruski Jerzy Trojdanowicz nadał Sanokowi przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim.

W XIV w. tereny Rusi Halickiej wraz z ziemią sanocką zostały przyłączone do Polski przez Kazimierza Wielkiego, który rozpoczął na nich akcję kolonizacyjną. Miasto stało się siedzibą kasztelana oraz starosty grodzkiego. Okres szczytowego znaczenia gospodarczego i kulturalnego Sanok osiągnął za panowania Jagiellonów. Dnia 2.V.1417 r. w sanockim kościele król Władysław Jagiełło poślubił swą trzecią żonę Elżbietę Granowską z Pilczy.

W Sanoku można zwiedzić wiele zabytków m.in. : Sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego- Skansen, Zamek, Klasztor oo. Franciszkanów, Kościół Farny, Katedralna Cerkiew Prawosławna, Willa rodziny Zalewskich.

Kilka słów o historii Dworka Sanockiego.

Powstanie pierwotnej postaci "Dworku Sanockiego" datuje się na rok 1936, jako miejsce wypoczynkowe i wyżywieniowe dla stacjonujących w okresie pokoju, oficerów 2-go Pułku Strzelców Podhalańskich.